Coaching - tło

Coaching

Człowiek jest tak wielki, jak problemy, z którymi jest w stanie sobie poradzić. Stres i napięcie sygnalizują, że znaleźliśmy się na ścieżce rozwoju, ale nie gwarantują dalszego podążania we właściwym kierunku. Postęp wymaga otwartości na nowe rozwiązania, twórczego podejścia do napotykanych wyzwań oraz zgody na popełnianie błędów. Sztywne trzymanie się starych pomysłów lub uciekanie w strefę komfortu przyciągają kolejne kłopoty. Oferujemy kreatywne narzędzia, dzięki którym możliwe jest wyjście poza dawne schematy, zmiana tożsamości i osiągnięcie nowej perspektywy, z której stare problemy tracą swą moc blokowania zmian.