Psychoterapia - tło

Terapia grupowa

Człowiek jest istotą społeczną – to powszechnie znane, ale często niedoceniane hasło. Kontakt z innymi ludźmi ma ożywczą i nagradzającą moc, zaś izolacja jest jedną z najgorszych kar stosowanych wobec ciężkich przestępców. Jednocześnie to właśnie relacje z ludźmi mogą być źródłem bolesnej frustracji i cierpienia, jeśli nasze granice nie są szanowane, a potrzeby nie spotykają się ze zrozumieniem.

Grupa terapeutyczna jest polem o wielkim potencjale uzdrawiającym. Ludzie, którzy doświadczyli ogromu cierpienia mają problem z zaufaniem konkretnej osobie. Jeśli nie odnajdą na swej drodze wielkiego nauczyciela, mogą nie spotkać człowieka zdolnego do przejęcia ich brzemienia. Tymczasem właśnie społeczność lub grupa ludzi jest dość silna, by poradzić sobie nawet z największą traumą. W atmosferze otwartości, nadziei, wśród ludzi z podobnymi doświadczeniami życiowymi istnieje szansa na nawiązanie bliskiego kontaktu, wyjście z izolacji, w jaką wpycha nas cierpienie. Kiedy odkrywamy, że podobne trudności spotkały także innych ludzi, znikają stygmaty i poczucie winy związane z przeżytymi porażkami <więcej>. Dowiadujemy się, że inni też doznali bezsilności, upokorzenia, rozpaczy i poradzili sobie z tymi emocjami. Możemy nauczyć się, w jaki sposób rozwiązać swoje problemy, poznać i przećwiczyć konkretne sposoby raczenia sobie wśród ludzi, którzy rozumieją, co czujemy. Sam fakt, że ktoś przeszedł przez piekło i poradził sobie jest źródłem inspiracji, bo „skoro jemu/ jej się udało, dla mnie też jest nadzieja”.
Grupa jest też lustrem, w którym możemy się przejrzeć. To intensywne laboratorium doświadczalne, w którym konsekwencje popełnienia błędu są minimalne. Możemy zachować się z nowy sposób i dostać zwrotną informację, jak odbierają nas inni ludzie, ale jeśli coś nie wyjdzie, nie stracimy pracy, partnera, dzieci, czy zdrowia, co najwyżej zmarnujemy trochę czasu i przeżyjemy lekki dyskomfort.

Pracujemy z grupami poprzez relacje pomiędzy uczestnikami oraz w oparciu o ćwiczenia umożliwiające doświadczanie siebie w nowych rolach. Celem tej pracy jest wzrost swobody w kontaktach międzyludzkich, pewności siebie, szacunku i akceptacji dla swoich uczuć oraz większa skuteczność w realizacji celów w świecie. Treść spotkań ma charakter poufny, co zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom spotkań.