Rozwój - tło

Rozwój

Warsztaty rozwojowe to zajęcia grupowe, podczas których możliwe jest eksperymentowanie z nowymi doświadczeniami. Celem warsztatów jest zwiększanie świadomości, lepsze zrozumienie siebie i drugiego człowieka oraz rozwój społecznych umiejętności. Zajęcia mają charakter tematyczny. Uczestnicy uczą się dzięki ćwiczeniom wykonywanym indywidualnie i w podgrupach. Terapeuci we współpracy z ochotnikami prezentują na forum grupy przebieg ćwiczeń. Uczestnicy mają szansę podzielenia się doświadczeniami po zakończeniu zadań. Aktywny udział w zajęciach pomaga w uzyskaniu korzyści z warsztatów.

Życie jest przygodą. Dobra przygoda jest źródłem radości i spełnienia, choć wymaga też wysiłku i zaangażowania w pokonywaniu trudności. Przypomina wyprawę bohatera po skarb z dziecięcych baśni: nasz bohater staje wobec wyzwania, doświadcza kłopotów, mierzy się z przeciwnościami, by odkryć w sobie śmiałość, odwagę, miłość… Pierwotnie wydaje się, ze celem wyprawy jest skarb. Po drodze okazuje się, że sama podróż i przemiana są znacznie cenniejsze.

Warsztaty rozwoju osobistego są właśnie przygodą, podczas której otwieramy się na światy równoległe. Formuła spotkań sprzyja zabawie, angażuje w pracę, wspiera świadomość i pozwala zdobyć umiejętności rdzenia sobie ze starymi problemami. Elementy edukacji psychologicznej przeplatają się z nauką poprzez doświadczenie, a energia grupy pomaga w pokonywaniu ograniczeń. Jeśli interesujesz się psychologią, rozwojem osobistym, szukasz nowych przeżyć lub borykasz z trudnościami, ta formuła może być dla Ciebie właściwa. Warsztaty nie są alternatywą dla terapii, choć mogą być wstępem do niej i pierwszym spotkaniem z psychologią.