Psychoterapia - tło

Psychoterapia

Psychoterapia to forma pomocy w rozwiązywaniu problemów o podłożu psychologicznym. Obejmuje regularne spotkania terapeuty z osobą lub grupą osób zainteresowanych pracą nad zgłaszanym tematem. W naszym ośrodku prowadzimy psychoterapię indywidualną, par, małżeństw i rodzin.

Psychoterapia jest procesem zmiany. Czasem przypomina ekscytującą, pełną wyzwań przygodę na jachcie. Klient uczy się kontrolować żagle, by płynąć w upragnionym kierunku. Choć nie ma wpływu na wiatr i pogodę, mądre dostosowanie do warunków oraz aktywna postawa wobec wyzwań pozwalają dotrzeć do portu. Kiedy indziej jest bardziej jak wizyta u dentysty - oznacza spotkanie z bólem i strachem, po którym następuje doznanie ulgi i radość z uratowanego zęba. Proces ten przebiega zwykle inaczej, niż początkowo wydawało się, może trwać dłużej, niż by się pragnęło, zakończyć w innym miejscu, niż planowano. Nie wszystkie cele można osiągnąć. Zwykle jednak nadzieja, zaangażowanie i determinacja w poznawaniu siebie prowadzą do poprawy jakości życia.

Pomagamy znaleźć rozwiązanie problemów osobistych, relacyjnych, zawodowych i społecznych. Pracujemy z doznaniami ciała, snami, historią osobistą, rolami odgrywanymi w życiu, komunikacją międzyludzką, przywilejami i rangami w polu świata.
Praca z procesem umożliwia łatwy dostęp do uczuć i doznań ciała. Dzięki temu możliwe jest wyjście poza czysto intelektualne rozumienie problemów i  praca „poza słowami”, dotarcie do głębokich przeżyć i dokonanie trwałej, fundamentalnej zmiany. Dostosowujemy narzędzia do indywidualnych potrzeb klienta i  pracujemy z bieżącymi doświadczeniami, gdyż każdy człowiek podąża za  swoim wyjątkowym procesem nadającym kształt jego życiu. Wychodzimy poza oceny moralne i nie narzucamy gotowego wzorca, do którego człowiek musiałby się dostosować. Dążymy do tego, by to klient podjął świadomą decyzję, w jakim kierunku zmierzać będzie w przyszłości. Dzięki temu terapia i warsztaty stają się przestrzenią twórczej ekspresji.